Legionowo - zespół zabudowy wielofunkcyjnej ANAT

Zespół zabudowy mieszkaniowej z usługami, częścią biurową i garażami podziemnymi w Legionowie - ANAT

Inwestor: Spółdzielnia SMLW w Legionowie
Lokalizacja: Legionowo, kwartał między ul. J. Piłsudskiego, J. Sowińskiego i Królowej Jadwigi
Projekt: 2007-2012
Realizacja: 2009-2014
Zespół Projektowy: Piotr Bujak, Rafał Bujnowski, Monika Bujnowska, Grzegorz Gawrysiak, Filip Konopczyński, Marcin Kurman, Jan Słyk, Anna Brzezik, Paweł Wielgo 

Kompleks czterech budynków uzupełniających kwartał zabudowy na terenie wielkopłytowego osiedla „Jagiellońska”, w śródmieściu Legionowa, w bezpośrednim sąsiedztwie ratusza. Realizacja w 2 etapach w latach 2009-2012 i 2012-2014. Mimo położenia w eksponowanej części miasta, zespół ukształtowano tak, aby zachować wyraźny rozdział przestrzeni publicznych i półpublicznych przeznaczonych dla przyszłych mieszkańców. Stworzono dziedziniec rekreacyjny dostępny również dla mieszkańców istniejącego budynku z lat siedemdziesiątych, który został potraktowany jako część obudowy kształtowanego kwartału.

W części mieszkalnej zgodnie z wymaganiem inwestora zastosowano rozwiązania optymalizujące koszt realizacji elewacji z jednoczesnym zachowaniem odpowiedniej jakości i estetyki obudowy przestrzeni ważnej ulicy. We wnętrzu urbanistycznym ograniczono ruch samochodowy, dzięki różnicowaniu poziomów dziedzińców rekreacyjnych. Istniejący, bogaty materiał roślinny posłużył jako osnowa kompozycji układu urbanistycznego – wjazd na teren między budynkami zaprojektowano na osi istniejącego dębu. Zapewniono separację ruchu dla poszczególnych części zespołu – biur, usług i mieszkań.

Narożnik ważnych dla Legionowa ulic jest zaakcentowany przez budynek biurowy o dynamicznej, owalnej formie i elewacji licowanej ręczenie formowaną cegłą.

Powierzchnia terenu opracowania                  14025 m2
Całkowita powierzchnia użytkowa                  17669 m2
Powierzchnia użytkowa części biurowej        1244 m2
Powierzchnia użytkowa lokali usługowych   2138 m2
Powierzchnia użytkowa mieszkań                   6914 m2
Liczba mieszkań                                                    122

Referencje Inwestora z dnia 10 kwietnia 2012 r.