PRACOWNIA

Firma Projektowa AKCENT sp. z o.o. istnieje od 1997 r. Zdobyte doświadczenia i ciągły rozwój umożliwiły stworzenie własnej filozofii tworzenia oraz prowadzenia pracowni architektonicznej. Poszukiwanie nowych rozwiązań w połączeniu ze zdobytą praktyką zaowocowały sukcesami w konkursach oraz wieloma realizacjami wpływającymi na estetykę i funkcjonalność otaczającej przestrzeni.

Sposób pracy

Każdy nasz projekt zaczyna się od analizy kontekstu i poszukiwania świeżego pomysłu. Jest zazwyczaj podejmowany i prowadzony przez mały, zgrany zespół. Zapewnia to ciągłość i spójność myśli projektowej od koncepcji do końca realizacji oraz pozwala osiągnąć efekt przestrzenny dostosowany zarówno do miejsca jak i do jego użytkownika. Traktujemy tworzone środowisko jako całość. Dlatego stosujemy prawdziwie zintegrowane oraz odpowiedzialne podejście do projektowania. Do każdego zadania podchodzimy indywidualnie, z pokorą jakiej wymaga kontekst miejsca.

Filozofia działania

Działania F.P. AKCENT opierają się na prostych zasadach. Wynikają one z dążeń założycieli firmy oraz stanowią podstawę metod pracy. Mamy nadzieję, że pomagają tworzyć piękną i funkcjonalną architekturę.

Zrozumienie wymagań

W fazie wstępnej dążymy do pełnego poznania stanowiska Inwestora. Staramy się przedyskutować wszystkie wątpliwości i uzgodnić wspólną wizję działania. Dotyczy to zagadnień ekonomicznych, architektonicznych, funkcjonalnych, budowlanych, ekologicznych i pozostałych zależnie od charakteru i funkcji planowanej inwestycji.

Przepływ informacji

Proces projektowania i przygotowania inwestycji wymaga podejmowania licznych decyzji. Prace projektowe prowadzimy w pełnej otwartości, informując na bieżąco
 o wszystkich nowych uwarunkowaniach, trudnościach, zmianach. Wierzymy, że każda wiadomość szybko poddana ocenie wszystkich zainteresowanych może przynieść pozytywny skutek.

Standard opracowań

Efekty naszej pracy służą różnorodnym grupom odbiorców: inżynierom branżowym, budowlanym, klientom, specjalistom finansowym. Chcemy wszystkim tym podmiotom dostarczać zrozumiały, dobrze przygotowany i atrakcyjny materiał.

OFERTA

Nasza firma oferuje:
  • wykonywanie projektów architektonicznych, pełnobranżowych projektów budowlanych, technicznych i wykonawczych, projektów urbanistycznych, projektów aranżacji i wystroju wnętrz, projektów zagospodarowania terenu,
  • wykonywanie analiz możliwości zabudowy działek, sprawdzenie możliwości zasilania i zaopatrzenia działek w elementy infrastruktury technicznej,
  • opracowywanie wszelkich materiałów studialnych, promocyjnych, marketingowych związanych z działalnością inwestycyjną oraz innych prac graficznych,
  • wsparcie i prowadzenie inwestycji budowlanych w zakresie ich obsługi merytorycznej i formalnej,
  • doradztwo w zakresie przygotowania, projektowania i prowadzenia inwestycji, uzyskiwania wymaganych decyzji i pozwoleń, wyboru technologii budowlanych.

Autor szkiców: Piotr Bujak

ZESPÓŁ

Firmę Projektową AKCENT tworzy zespół doświadczonych projektantów i specjalistów (architektów, grafików, inżynierów) gwarantujący świeżość myśli, efektywność działania i terminowość, poparte doświadczeniem, umiejętnościami i wiedzą w zakresie najnowszych technologii i obowiązujących uregulowań prawnych.

Skład zespołu

Zarząd

arch. Rafał Bujnowski – wspólnik, założyciel pracowni, asystent na Wydziale Inżynierii Lądowej PW

Wspólnicy

dr hab. inż. arch. Karolina Tulkowska – Słyk – wspólnik, profesor na Wydziale Architektury PW

Zespół

dr. inż. arch. Piotr Bujak – adiunkt na wydziale Inżynierii Lądowej PW
arch. Monika Bujnowska
arch. Hubert Szczęsny

Współpraca

dr inż. arch. Adam Dolot – asystent na Wydziale Inżynierii Lądowej PW
arch. Anna Szykiedans
arch. Paweł Wielgo

Współpraca Branżowa

KMT Tomasz Klimczak
prof. dr hab. inż., Robert Kowalski, dr hab. inż. Ryszard Więcławski
Projektowanie MC Marek Czapski
PROKONBUD Bogumił Duraj
PSP – Konstrukcje Radosław Rzeszotek, Krzysztof Salus
HYDROS Maciej Sawicki
INTEC PROJEKT SP. Z O.O.
PROFEN sp. z o.o.
ELGRU Wojciech Grudziński 
PPIE Andrzej Krawczyk
SENSORTECH Sp. z o.o.
CTD – Civil Transport Designers Spółka cywilna Grzegorz Dąbrowski, Hubert Kleban, Maciej Kryński
DROPROJEKT Piotr Porczyk
mgr inż. Maciej Potrawiak
arch. krajobrazu Paweł Bartman
arch. krajobrazu Jakub Kowalczuk
arch. krajobrazu Marta Kuśmierska
arch. krajobrazu Tomasz Siwiec
Pracownia Projektowa Ochrony Środowiska, Andrzej Zazula
PROTECT Tadeusz Cisek i wspólnicy s.j.

Autor szkiców: Piotr Bujak