LIPOWA OSTOJA

Zespół budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi w Pruszkowie

Inwestor: PORTUS „F” Sp. z o.o. Sp.k., JAZ-BUD Sp. z o.o.
Lokalizacja: Pruszków, kwartał między ul. Lipową i Marii
Projekt: 2015-2017
Realizacja: 2017-2018
Zespół Projektowy: Piotr Bujak, Rafał Bujnowski, Grzegorz Gawrysiak, Paweł Wielgo, Łukasz Barej

Powierzchnia terenu opracowania                  4470 m2
Powierzchnia użytkowa                                      8003 m2
Liczba mieszkań                                                    83

Zespół czterech budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenach poprzemysłowych, w niewielkiej odległości od centrum miasta.

Na wąskiej działce szczególny nacisk położono na wytworzenie sieci półpublicznych przestrzeni rekreacyjnych dla przyszłych mieszkańców. Między budynkami zaprojektowano niewielkie, przytulne, urządzone z wykorzystaniem drobnych form architektonicznych i zieleni wnętrza urbanistyczne sprzyjające wypoczynkowi i tworzeniu społeczności lokalnych. Z terenu osiedla wyeliminowano całkowicie ruch samochodowy.

Starając się osiągnąć nową wartość przestrzenną, wkomponowaną w kontekst o niskich walorach estetycznych, unikano konieczności stosowania środków agresywnych plastycznie. Potrzebie kontrastu z otoczeniem służą współczesne rozwiązania materiałowe. Prosta architektura towarzyszy dbałości o harmonię proporcji i jakości rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych. Czterokondygnacyjny budynek A stanowi otwarcie kompozycji całego zespołu od zachodu tj. od strony miasta. Jego elewacje dla oznaczenia w przestrzeni ulicy Lipowej nowej zabudowy w istniejącym kontekście licowane są płytami ROCKPANEL. Budynki B, C i D stanowiące trzon kompozycji urbanistycznej przewidziano jako czterokondygnacyjne z antresolami w nadstawkach i dla odróżnienia ich elewacje projektuje się wykończone cienkowarstwowym tynkiem w technologii BSO.

Referencje Inwestora z dnia 28 listopada 2017 r.