PRZESZKOLE nr 419 w Warszawie

Przedszkole publiczne przy ul. Ryżowej 17 w Warszawie

Inwestor: dzielnica Włochy m. st. Warszawy
Lokalizacja: Warszawa, dzielnica Włochy, ul. Ryżowa 17
Konkurs: 2009organizator dzielnica Włochy m. st. Warszawa – I miejsce
Projekt: 2009-2010
Realizacja: 2011- 2014
Zespół Projektowy: Piotr Bujak, Rafał Bujnowski, Paweł Wielgo, Anna Szykiednas, Monika Bujnowska
Dane liczbowe:
Powierzchnia terenu opracowania             4540 m2
Całkowita powierzchnia użytkowa              1515 m2
Kubatura                                                             6922 m3
Liczba oddziałów                                              5

W trakcie tworzenia projektu budynku, kierowano się przekonaniem, że budynek przeznaczony dla dzieci nie powinien być gotową „zabawką”, a raczej neutralną przestrzenią, którą dzieci będą miały szansę wypełniać dzięki swojej pomysłowości i wyobraźni. Budynek ma pobudzić aktywność i kreatywność, nie narzucać gotowych schematów zachowań, a jednocześnie zapewnić przyjazne, naturalne otoczenie oraz kameralną skalę przestrzeni. Ze względu na powyższe założenia architektura obiektu jest prosta, a układ przestrzenny czytelny. Zastosowano połączenie naturalnych, ciepłych materiałów wykończeniowych (drewno) z trwałymi materiałami przyjaznymi dla dzieci (posadzka żywiczna o różnorodnej kolorystyce). Ze względu na położenie i sąsiedztwo fortu Włochy duży nacisk położono na przenikanie przestrzeni zewnętrznej do wewnątrz budynku. Sale zajęć są otwarte optycznie na otoczenie dzięki dużym przeszkleniom oraz drewnianym trapom spinającym wnętrze i przestrzenie otwarte na zewnątrz budynku.

Referencje Inwestora z dnia 23 marca 2010 r.