OSTRÓDZKA - zespół zabudowy mieszkaniowej

Zespół zabudowy mieszkaniowej z usługami w parterze i garażami podziemnymi przy ul. Ostródzkiej w Warszawie

Inwestor: Toscany Invets sp. z o.o. sp. k.
Lokalizacja: Warszawa, dzielnica Białołęka – narożnik ul. Ostródzkiej i Brzeziny
Projekt: 2020-2021
Realizacja: 2021- w toku
Zespół Projektowy: Piotr Bujak, Rafał Bujnowski, Łukasz Barej, Hubert Szczęsny

Autorzy podjęli próbę stworzenia warunków prawidłowej koegzystencji terenu osiedla wielorodzinnego wśród rozdrobnionej zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanego na działce o dużej powierzchni, przylegającej do strefy intensywnego ruchu samochodowego i pieszego. Wyrazem przestrzennym tych dążeń jest zespół złożony z 4 budynków – dwóch zlokalizowanych wzdłuż ulic, stanowiących ich obudowę oraz dwóch punktowych zlokalizowanych wewnątrz działki, posadowionych na częściowo wyniesionym ponad poziom istniejącego terenu garażu podziemnym. Centralny punkt kompozycji stanowi dziedziniec rekreacyjny między budynkami. Wysokość obudowy i proporcje wnętrza urbanistycznego zapewniają odpowiednie nasłonecznienie i tworzą klimat podwórka przeznaczonego dla każdej z grup przyszłych mieszkańców. Na terenie zespołu zapewniono pełną segregację ruchu pieszego i kołowego.

Struktura funkcjonalne obejmuje: mieszkania na kondygnacjach 1-3, część usługową i garaż podziemny. Na parterze od strony ul. Ostródzkiej przewidziano lokale usługowe wysunięte swym obrysem poza obrys górnych kondygnacji tj. części mieszkalnej. Parter wyniesiono ok. 1 m ponad poziom istniejących ulic, ale jednoczenie zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych. Teren przed wejściem do usług jest ukształtowany w formie atrakcyjnego przestrzennie podcienia. Ma on również za zadanie ograniczenie wpływu uciążliwości ulicy Ostródzkiej na mieszkania położone na górnych kondygnacjach.

Powierzchnia terenu opracowania                  6807 m2
Całkowita powierzchnia użytkowa                  9207 m2
Pow. użytkowa mieszkań                                   4991
Pow. użytkowa lokali usługowych                   558
Liczba mieszkań                                                   86

Referencje Inwestora z dnia 29 marca 2022 r.