OGIŃSKIEGO 18

Plombowy budynek mieszkalny z garażem podziemnym w Warszawie

Inwestor: Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa IMPERIUM
Lokalizacja: Ogińskiego 18 w Warszawie
Projekt: 2018-2019
Realizacja: 2019-2022
Zespół Projektowy: Piotr Bujak, Rafał Bujnowski, Grzegorz Gawrysiak, Paweł Wielgo, Anna Szykiedans

Powierzchnia terenu opracowania                 4470 m2
Powierzchnia użytkowa                                     8003 m2
Liczba mieszkań                                                   83

Projekt współczesnej kamienicy zlokalizowanej na terenie „starego” Bródna w Warszawie. Budynek uzupełnia kwartały zabudowy z lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku, położone na styku z wysoką zabudową z lat siedemdziesiątych.

Referencje Inwestora z dnia 28 marca 2022 r.