HALA SPORTOWA W MIECHOWIE

Inwestor: Gmina Miechów
Lokalizacja: Miechów, ul. Romualda Traugutta
Projekt konkursowy: 2022 r.
Architekci: Rafał Bujnowski, Piotr Bujak, Hubert Szczęsny, współpraca: Katarzyna Drągowska, wizualizacje: Marcin Gęzikiewicz

Powierzchnia terenu opracowania                  11911 m2
Całkowita powierzchnia użytkowa                  2986 m2

Najbardziej wartościowym elementem urbanistyki Miechowa jawi się zespół rynkowy wraz z przylegającymi terenami klasztoru Zakonu Bożogrobców i Bazyliką Grobu Bożego. Wszystkie budynki tego zespołu charakteryzują się dwuspadowymi lub wielospadzistymi dachami o zróżnicowanych kątach nachylenia połaci. Duży, wielospadowy dach wieńczy również bryłę budynku szkoły podstawowej nr 1, przy której realizowana będzie hala. Wydaje się więc, że ten architektoniczny element, można uznać za charakterystyczny dla krajobrazu miasta. Idea sposobu wieńczenia budynków zainspirowała autorów do wykorzystania jej również w projekcie hali sportowej, ale przy użyciu współczesnych środków wyrazu architektonicznego.

W warstwie urbanistycznej zaproponowano wiązanie terenów otwartych wokół projektowanej hali z samym budynkiem za pomocą wspólnego zadaszenia „wyrastającego” z bryły hali, a także łączenie z terenami szkoły murem obiegającym zwrócone ku sobie części granic obydwóch działek i naprowadzającym w kierunku placu przed wejściem do hali. Wnętrza urbanistyczne powstałe po północnej stronie budynku szkoły – amfiladowo opadający plac w miejscu rozbieranej sali gimnastycznej oraz teren rekreacyjny w narożniku ulic „oplecione” zostały murem z betonu architektonicznego. Mur ten pojawił się również jako wydzielenie terenu „orlika” przy hali sportowej celem nadania jednorodnego charakteru obudowy wytworzonym przestrzeniom.

Autorzy starali się zminimalizować oddziaływanie przestrzenne bryły projektowanej hali na otoczenie składające się z rozdrobnionej zabudowy o niewielkich rozmiarach. Efektem tych dążeń jest: zagłębienie budynku o ok. 3,6 m poniżej poziomu istniejącego terenu oraz przekrycie najwyższej części obiektu – samej hali – dachem o spadku identycznym jak dach na sąsiadującym budynku szkoły.

Układ przestrzenny budynku ma odbicie w jego strukturze funkcjonalnej. Bryła parteru przykryta płaskim dachem mieści hol wejściowy i część biurową. Do holu przylegają dwa zespoły wyróżnione bryłowo dachami czterospadowymi – hala sportowa oraz małe sale gimnastyczne. Przebieralnie zostały zaprojektowane na kondygnacji podziemnej, w poziomie parteru istniejącej szkoły, co ułatwia komunikację między budynkami. Podstawowa funkcja – hala sportowa dostępna jest z holu głównego od strony południowej. Za bramkami przewidziano przestronne foyer z dwustronnym bufetem obsługującym również hol wejściowy. Klatka schodowa i winda umożliwiają połącznie z holem wejściowym dla uczniów na kondygnacji -1.