MIĘDZYNARODOWE CENTRUM MUZYKI

Żelazowa Wola

Inwestor: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Lokalizacja: Żelazowa Wola, Nowe Mostki
Projekt konkursowy: 2018 r.
Architekci: Rafał Bujnowski, Piotr Bujak, Anna Tofiluk, Paweł Wielgo

Powierzchnia terenu opracowania                    17513 m2
Całkowita powierzchnia użytkowa                    11671 m2
Powierzchnia użytkowa części biurowej          1244 m2

Jako nadrzędne i wytyczające kierunek działań projektowych autorzy uznali założenia:
spójnego i harmonijnego wpisania nowych elementów przestrzeni, uszanowania spuścizny architektonicznej miejsca – Domu Urodzenia Fryderyka Chopina, przypisania znaczącej roli rozwiązaniom związanym z zagospodarowaniem terenów otwartych – zieleni i wody w kompozycji założenia, integracji dwóch pozornie wykluczających się sposobów postrzegania przestrzeni upamiętniającej Fryderyka Chopina – jako miejsca sielskiego,  zakorzenionego w polskiej kulturze i lokalności, a miejsca spotkań i integracji melomanów z całego świata, ukształtowanie inspirujących twórczo ram dla działań artystycznych i edukacyjnych.

Prosta i czytelna kubatura nowego obiektu, zbudowana z dwóch zasadniczych części – koncertowej i kameralnej z salami ćwiczeń, salą konferencyjną i salami edukacyjnymi. Część koncertowa zlokalizowana jest bliżej przestrzeni publicznej ulicy,  kameralna w głębi działki, co zapewnia kontakt z istniejącym parkiem i muzeum. Budynek jest zagłębiony w opadający w stronę Utraty teren. Dopasowuje go to do topografii jednocześnie pozwalając częściowo „wygubić” wielkość wynikającą z bogatego programu funkcjonalnego, stosunkowo niewielkiej działki i możliwej powierzchni zabudowy. Obiekt ma dwie kondygnacje naziemne i jedną podziemną, sala koncertowa obsługiwana jest z trzech poziomów.

Podział funkcjonalny obiektu na dwie główne części jest czytelny w sposobie rozczłonkowania bryły. Zestawiono ze sobą dominujący wielkością prostopadłościan sali koncertowej z rozbitą na mniejsze formy częścią kameralną. Dodatkowo od strony placu wejściowego ulokowano drobniejsze bryły mieszczące przede wszystkim część biurową. Szklana ściana zarówno w części koncertowej jak i kameralnej ma również przyczynić się do przenikania wnętrza z zewnętrzem budynku. Chodzi tu zarówno o otaczającą przyrodę jak i o możliwość kontemplacji miejsca urodzenia Fryderyka Chopina przez melomanów czekających na koncert. Wyraz architektoniczny obiektu nie nawiązuje do tradycyjnej lokalnej zabudowy, uznano że priorytetem dla budynku tej rangi powinien być jego nowoczesny charakter. Wyrazem atencji i szacunku dla kontekstu są materiały elewacyjne – kamień i drewno. Kształtując bryłę MCM projektanci użyli podstawowego języka form przestrzennych stopień skomplikowania budynku dopasowując przede wszystkim do jego funkcji.